Skupina Acer se připojuje k RE100 a zavazuje se využívat do roku 2035 100 % energie z obnovitelných zdrojů

Představuje také notebook Aspire Vero, součást své mise „Earthion“ v oblasti dlouhodobé udržitelnosti

PRAHA, Česká republika (27. května 2021) – Společnost Acer oznámila, že se připojila k iniciativě RE100, a stejně tak se zavázala, že do roku 2035 bude využívat 100 % energie z obnovitelných zdrojů. Kromě toho společnost Acer deklarovala své poslání pomáhat řešit ekologické problémy prostřednictvím platformy „Earthion“, která spojuje síly jejích zaměstnanců a partnerů v dodavatelském řetězci a rozšiřuje okruh dopadů jejího úsilí o dlouhodobou udržitelnost. Příkladem těchto silných stránek a snah je notebook Aspire Vero, první produkt zaměřený na udržitelnost v rámci platformy Earthion.

„Jsem velmi dojatá, že se zaměstnanci a partneři společnosti Acer spojili, protože vědí, že mají možnost rozhodovat o ochraně životního prostředí pro budoucí generace,“ řekla Tiffany Huangová, provozní ředitelka společnosti Acer Inc. „Společnosti AUO, Compal, Innolux a Quanta se nám již zavázaly a těšíme se na další partnery, kteří se připojí k misi Acer Earthion, aby urychlili vývoj ekologických návrhů a procesů a podpořili náš cíl dosáhnout 100% obnovitelné energie pro dlouhodobě udržitelnou planetu.“

Dlouhodobý závazek k využívání zelené energie

Společnost Acer se dlouhodobě snaží zvyšovat energetickou účinnost. Od roku 2008 přijala globální systém zveřejňování informací CDP, aby mohla řídit dopady svého dodavatelského řetězce na životní prostředí, a dokonce tento systém rozšířila na dvě úrovně zapojení dodavatelů. V roce 2012 začala společnost Acer stanovovat cíle pro snižování emisí uhlíku prostřednictvím řízení spotřeby energie a využívání ekologické energie, přičemž jako výchozí bere rok 2009. Díky neustálému úsilí a snaze se skupině Acer, včetně jejích globálních provozů a dceřiných společností, podařilo úspěšně dosáhnout cíle snížit na celém světě emise uhlíku do roku 2020 o 60 %.

Společnost Acer se zavázala, že do roku 2035 bude veškerou energii získávat z obnovitelných zdrojů, a oznámila, že se připojila k celosvětové iniciativě RE100, která sdružuje stovky velkých a ambiciózních podniků, jež se zavázaly vyrábět 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů. Zelenou energii využívají různé provozy společnosti Acer již od roku 2013, přičemž na některých místech byly dokonce instalovány solární panely pro výrobu vlastní solární energie. V roce 2020 dosáhla skupina Acer Group využívání obnovitelné energie ze 44 %.

„Jsem potěšen, že mohu Acer přivítat ve skupině RE100. Tím, že se společnost Acer zavázala do roku 2035 vyrábět 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů, se připojila k více než 300 předním světovým podnikům, které se zavázaly ke změně trhu,“ řekl Sam Kimmins, vedoucí klimatické skupiny RE100. „Je to jasný signál, že elektřina z obnovitelných zdrojů má pro podnikání smysl a vyzýváme ostatní, aby ho následovali.“

Earthion – spojení silných stránek napříč dodavatelským řetězcem

Společnost Acer se rozhodla posunout své závazky v oblasti ochrany životního prostředí na další metu prostřednictvím platformy Earthion, která spojuje silné stránky společnosti, jejích partnerů v dodavatelském řetězci, spotřebitelů (kanálů) a jejích zaměstnanců. „Earthion“ je spojení slov „Earth + Mission“ a je to název, který společnost Acer vytvořila, aby reprezentoval její poslání pomáhat řešit problémy životního prostředí prostřednictvím inovativních a integrovaných řešení. Hnací silou sdružení Earthion je přesvědčení každého člena, že jeho vzájemná spolupráce může mít efektivní pozitivní dopad na životní prostředí.

Earthion se zaměřuje především na tato témata:

  • Energie – cílem je pokrytí 100 % spotřeby energií z obnovitelných zdrojů
  • Design produktu – zelené inovace
  • Design balení – používání menšího množství obalů a více recyklovaných materiálů
  • Výroba – minimalizace dopadu na životní prostředí
  • Logistika – zanechávání menší uhlíkové stopy
  • Recyklace – recyklace, opětovné použití a změna využití zdrojů

Acer Earthion je vyvrcholením několikaletého úsilí a bude se dále vyvíjet. Původní myšlenkou bylo udělat toho v boji proti klimatickým změnám více jako odpovědná společnost a firemní občan a bojovat jak proti stále naléhavějším dopadům změny klimatu, tak proti digitální propasti. Tato myšlenka vedla ke zrodu projektu Humanity, celopodnikové iniciativy, jejímž cílem je zvýšit povědomí o sílících globálních problémech a povzbudit každého zaměstnance společnosti Acer, aby přispěl k pozitivním změnám. Projekt Humanity začal na individuální úrovni a snažil se inspirovat zaměstnance, aby v rámci svých profesních schopností navrhovali nové nápady a také kolektivně přispívali k cílům snižování spotřeby, opětovného používání materiálů, recyklace a změnám využití.

V roce 2020 byl u všech notebooků Acer použit pro balení recyklovaný papír a díky těmto ekologickým konstrukcím se ušetřilo 8 750 kg papírové hmoty a snížila se spotřeba o 20 milionů plastových sáčků. V rámci interních recyklačních aktivit společnosti Acer bylo recyklováno více než 50 tun baterií, které byly použity pro opětovnou výrobu nových. Zapojilo se více než 75 % zaměstnanců společnosti Acer v 50 zemích – od srdce.

S Earthion se tato iniciativa opět rozšířila: společnost Acer se snaží sdílet tuto kulturu se svými partnery a dodavateli, čímž vytváří jednotnou zastřešující platformu a ještě větší okruh dopadu.

Dnes má společnost jasný cíl využívat čistou energii a udržitelné materiály, což vyvrcholilo společným úsilím s dodavateli a partnery o vytvoření platformy Earthion, počínaje notebookem Aspire Vero, který je zaměřen na dlouhodobou udržitelnost.

Acer Aspire Vero – notebook zaměřený na dlouhodobou udržitelnost

Aspire Vero od společnosti Acer je prvním produktem platformy Earthion a krokem k novému pojetí výrobního procesu počítačů. V celém šasi a na klávesách je použit recyklovaný plast (PCR)[[1]]. Ekologický obal jde ještě dál: Aspire Vero se dodává v krabici vyrobené z 80 až 85 % z recyklované papírové buničiny a místo plastových sáčků na ochranu adaptéru se používají papírové obaly. Kromě toho je brašna na notebook a fólie mezi klávesnicí a obrazovkou vyrobena ze 100% průmyslově recyklovaného plastu.

Důraz na udržitelnost se přenáší i na designový jazyk. Veškerá grafika na přepravní krabici je vytištěna sójovým inkoustem a samotný notebook nemá na těle žádnou barvu, což snižuje dopad na životní prostředí. Dohromady jej drží snadno přístupné standardizované šrouby, které usnadňují proces demontáže. Notebook vyniká jedinečnými žlutými a vulkanicky šedými akcenty na okrajích. Text na klávesách R a E byl obrácen a vyzývá ke třem Re: reduce, reuse a recycle neboli snižovat, znovu používat a recyklovat.

Za tím vším se skrývá atraktivní a působivý počítač. Nejnovější procesor Intel® Core™ 11. generace s grafikou Intel® Iris® Xe mu umožňuje zvládnout každodenní produktivní úkoly i další činnosti, zatímco až 1TB M.2 SSD úložiště poskytuje uživatelům dostatek prostoru pro ukládání hudby, filmů a souborů. Tento displej je vybaven konstrukcí se zvedacím pantem, která notebook při otevření mírně nadzvedne, což umožňuje ergonomičtější psaní, zatímco potlačení šumu pomocí umělé inteligence nabízí čistý projev při videohovorech. Notebook je také vybaven rozhraním Intel® Wi-Fi 6 (Gig+), portem USB-C, dvěma porty USB 3.2 a portem HDMI 2.0 pro výstup videa.

Celosvětové ocenění za udržitelnost

Snaha společnosti Acer o transparentní podávání zpráv byla oceněna globálními indexy udržitelnosti a společnost získala ocenění za výkonnost v oblasti ESG. V roce 2020 byla společnost Acer zařazena do tří globálních indexů udržitelnosti: do indexu Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) Emerging Markets Index již sedmý rok po sobě, do indexů MSCI ESG Leaders s hodnocením “AA” a do indexu FTSE4Good Emerging Index již pátý rok. Kromě toho byla společnost Acer zařazena časopisem The Wall Street Journal mezi 100 nejudržitelněji řízených společností na světě.

 

© 2021 Acer Inc. Všechna práva vyhrazena. Acer a logo Acer jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Acer Inc. Ostatní ochranné známky, registrované ochranné známky a značky služeb, které jsou zde uvedeny nebo jinak zmíněny, jsou majetkem příslušných vlastníků. Nabídky mohou být změněny bez předchozího upozornění, nejsou závazné a nemusí být k dispozici prostřednictvím všech prodejních kanálů. Uvedené ceny jsou výrobcem doporučené maloobchodní ceny a mohou se lišit v závislosti na místě prodeje.

 

[1] Kryty kláves se z 50 % skládají z PCR plastu; ostatní povrchy (horní a spodní kryt, rámečky okolo obrazovky a pracovní plocha) se skládají z 30 % z PCR plastu.