Informácie o spracúvaní osobných údajov a právach subjektov

Vaše súkromie je pre našu spoločnosť dôležité. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sme vydali, aby sme Vám poskytli informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi.

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme v súlade s platnou Slovenskou legislatívou predovšetkým so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) a Európskou legislatívou.

Získanie osobných údajov:

Osobné údaje získavame priamo od Vás.

Účel spracúvania, doba uchovávania a ďalší príjemcovia:

Osobné údaje od Vás získavame za účelom uzavretia zmluvného vzťahu, akým je predaj a kúpa zariadení a služieb poskytovaných našou spoločnosťou. Ak sa jedná o platbu cez elektronickú pokladnicu (teda na pokladničný doklad), žiadne Vaše osobné údaje nepotrebujeme. Ak však chcete tovar a služby zakúpiť na faktúru, požadujeme od vás bežné osobné údaje, akými sú meno, priezvisko, adresa, bankový účet. Tieto údaje máme evidované v účtovníckom systéme podľa príslušných zákonov 10 rokov. Ak nám odmietnete poskytnúť vaše osobné údaje, môžete tovar a služby zaplatiť len hotovosťou.

Pri uplatňovaní Vašich práv na záručnú opravu, prípadne pri pozáručnej oprave Vášho zariadenia spracúvame Vaše osobné údaje tiež na základe zmluvného vzťahu. Telefónne číslo po Vás žiadame preto, aby sme Vás mohli čo najskôr informovať o stave opravy Vášho zariadenia a prípadných nových skutočnostiach spojených s opravou/reklamáciou. Tieto údaje si vzhľadom na príslušné zákony archivujeme 2 roky od ukončenia opravy. Odmietnutím poskytnutia vašich osobných údajov vás nebudeme schopný kontaktovať a budete musieť prísť fyzicky na našu predajňu.

V prípade kúpy tovaru na splátky pôsobíme ako sprostredkovateľ VÚB,a.s. ( Quatro). Rozsah osobných údajov určuje menovaná firma. Vaše údaje získame a uložíme priamo do ich systému, naďalej k nim nemáme prístup. Ohľadne všetkých Vašich práv musíte kontaktovať menovanú spoločnosť.

Niektoré priestory tiež monitorujeme pomocou kamerového systému. Prístup k nemu majú len oprávnené osoby, záznam sa uchováva 15 dní a nepoužívame žiadne formy profilovania alebo rozpoznávania. Cieľom je hlavne ochrana nášho majetku a bezpečnosť osôb.

Vaše práva:

Osobné údaje sú Váš majetok a máte preto niektoré práva, ako s nimi disponovať.

  • Právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame a získania ich výpisu.
  • Právo na opravu a správnosť údajov. Vaše údaje radi opravíme a aktualizujeme.
  • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov.
  • Právo podať námietku proti spracúvaniu.
  • Právo na prenos osobných údajov.
  • Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
  • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Ako môžete uplatniť svoje práva:

Existuje viacero možností ako nás môžete požiadať o práva týkajúce sa Vašich osobných údajov:
1. Osobne, v bežnom pracovnom čase u majiteľa – Richard Guček
2. Zaslaním žiadosti v papierovej forme na našu adresu: 909 01 Skalica, Mallého 3267/46A
3. Zaslaním žiadosti pomocou emailu na adresu: gur@gur.sk

Dôležité upozornenia:

  1. Vaše osobné údaje neprenášame mimo EU.
  2. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nepoužívame automatizované rozhodovanie ani žiadnu formu profilovania.

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Prevádzkovateľ: Bc. Richard Guček – GuR, sídlo: Malinová 2743/1, 909 01 Skalica, prevádzka: Mallého 3267/46A, 909 01 Skalica, IČO: 35 49 56 69, zápis v Živnostenskom registri okresného súdu Senica č. 206-12559
Zástupca prevádzkovateľa: Bc. Richard Guček,

V prípade potreby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nám napíšte na poštovú adresu prevádzky alebo elektronicky na e-mail: gur@gur.sk

 

V Skalici, dňa 21.5.2018

Bc. Richard Guček

EVIDENCIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV

[Stiahnuť dokument]