Zabezpečujeme predaj a servis registračných pokladníc a príslušenstva. Máme niekoľkoročnú prax s nasadzovaním rôznych typov pokladníc – od jednoduchých pre malé prevádzky po väčšie pokladničné systémy. Bezplatne Vám poradíme s výberom vhodnej pokladnice a zabezpečíme jej nastavenie v súlade s legislatívou, programovanie, zaškolenie a samozrejme rýchly záručný aj pozáručný servis či pravidelnú údržbu.

Ponúkame:

  • široký sortiment registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní
  • POS systémy a externé zariadenia a príslušenstvo (displeje, káble…)
  • spotrebný materiál

Informácia pre zákazníkov:

V zmysle zákona č.289/2008 Z.z. je naša firma zapísaná daňovým riaditeľstvom SR do registra servisných organizácií a oprávnená uvádzať do prevádzky fiškálne pokladnice a tlačiarne.Pre všetky ponúkané typy vykonávame nastavenie pokladnice, programovanie položiek, zaškolenie obsluhy, inštaláciu na mieste, plombovanie, uvedenie do prevádzky záručný a pozáručný servis a to i na pokladnice nezakúpené u nás.